لوستر

آنچه که نقطه تمایز لوستر و آویز سقفی با دیگر المان های روشنایی محسوب می شود کانون توجه افراد در زیبایی فضا مخصوصا در مورد لوستر پذیرایی است که این کالا جز جدایی ناپذیر در دکوراسیون محسوب می شود در این دسته بندی سعی شده انواع لوستر مدرن ،لوستر کلاسیک ، آویز سقفی ، لوستر چوب و فلز و لوازم جانبی لوستر گنجانده شود تا پاسخ گوی اکثر سلیقه ها باشد