لوستر مدرن

لوستر مدرن،با فرم های ساده، غیر معمول و انتزاعی با رنگ های خنثی میتواند محیطی ساده در عین حال شیک برای شما خلق کند.در انتخاب لوستر مدرن تطابق آن با مبلمان و اجزای دکوراسیون بسیار مهم است.
لوسترها علاوه بر قابلیت نوردهی یک المان دکوراسیون هم محسوب می شوند. پس در هنکام خرید به نکات زیادی باید توجه شود. از جمله; سبک دکوراسیون و چیدمان محل نصب، که با توجه به آن مدل و سبک لوستر تعیین می شود. اندازه لوستر; که با توجه به فضاء محل نصب و کوتاه یا بلند بودن سقف مشخص می شود، رنگ لوستر هم اگر متناسب با طیف رنگی چیدمان منزل باشد چشم نوازتر خواهد بود. از نورپردازی هم نباید قافل شد نوع لامپ و نحوه قرار گیری و تعداد لامپ ها در نورپردازی موثرند و در آخر از موارد فنی هم نباید راحت گذشت.